Ochrana údajů

Klademe velký důraz na ochranu vašeho soukromí. Proto se zavazujeme chránit vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V tomto prohlášení jsou uvedeny všechny informace a opatření, která používáme pro ochranu osobních údajů uživatelů našich stránek. Přístupem a užitím stránek cenokaz.cz vyjadřujete svůj souhlas s postupy získávání a použití informací, popsanými v tomto prohlášení.

Získávání údajů

Většinu stránek na cenokaz.cz můžete navštívit bez nutnosti zadávat jakékoli osobní údaje. V případě objednání kuponu z naší nabídky budete vyzváni k zadání osobních údajů (Jméno, příjmení, e-mail …). Žádnou z těchto informací však nemusíte zadávat, ale bez nich nebude možné poskytnout požadovanou službu.

Použití údajů

Vaše data používáme pro dodání služeb, které si objednáte. Například při objednání slevy nebo pro elektronické zasílání zajímavých informací.

Závazek chránit osobní údaje

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, jejich neoprávněné shromaždování nebo jiné zneužívání. Samozřejmě plně respektujeme všechna zákonná pravidla upravující nakládání s těmito daty. Vaše jméno a příjmení budou poskytnuty třetí straně pouze za účelem využití vašeho zakoupeného kuponu. Vaše údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, která nemá s vaši objednávkou nic společného.


Top